Oferta

Aktualizacja 29 maja 2019

Oferuję:

  1. pomoc przy uzyskiwaniu i korygowaniu formularzy A1 – sporządzanie odpowiednich pism,
  2. reprezentację w postępowaniach kontrolnych i wyjaśniających wszczynanych z inicjatywy zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej,
  3. sporządzenie odwołań oraz reprezentację w postępowaniach odwoławczych w przypadku anulowania zaświadczenia A1,
  4. pomoc w kontaktach z urzędami i instytucjami,
  5. pomoc w opracowaniu najlepszej strategii delegowania działalności lub pracownika oraz doborze właściwych środków prawnych.

Napisz lub zadzwoń. Po zapoznaniu się z twoją sytuacją przedstawię ci możliwe rozwiązania prawne twoich problemów.

Click to rate this post!
[Total: 40 Average: 3.8]