Zaświadczenie A1 w 2021 roku – ważne zmiany

Aktualizacja 18 maja 2021

zaświadczenie A1Do niedawna uzyskanie zaświadczenia A1 dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą było stosunkowo proste. W zależności od rodzaju A1 wystarczyło bowiem uzupełnić formularz US-1 lub US-2 wraz z formularzem US-55. Od pewnego czasu ZUS zaostrzył jednak procedurę uzyskiwania zaświadczenia A1.

Zaświadczenie A1 na pracę naprzemienną w Polsce i za granicą – konieczna umowa z zagranicznym kontrahentem

Jak już opisywałem to w instrukcji wypełniania formularza US-2, w celu uzyskania zaświadczenia A1 na pracę naprzemienną wystarczyło prawidłowe wypełnienie druku i złożenie go we właściwej placówce ZUS. W druku US-2 nie ma informacji o konieczności załączania umowy/kontraktu z zagranicznym klientem. Mało tego – dotychczas nie było nawet konieczności wskazywania danych kontrahenta takich jak nazwa, adres siedziby, numer identyfikacyjny, itp.

W ostatnim czasie ZUS coraz częściej jednak uchyla się od wydawania zaświadczeń A1 na podstawie art. 13 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004 bez danych zagranicznego kontrahenta i umowy na świadczenie usług zagranicą.

Takie blankietowe zaświadczenia są już niechętnie wydawane przez ZUS, który żąda przedłożenia odpowiedniej umowy potwierdzającej dane wpisywane w druku US-2. Oczywiście żądanie to nie ma wyraźnego oparcia w przepisach i zależy od polityki konkretnego oddziału ZUS. Kwestia ta jest niejednolita w poszczególnych placówkach, dlatego warto przed złożeniem wniosku o zaświadczenie A1 dysponować stosownym kontraktem.

Dane z  druku US-2 nie wystarczą – konieczny harmonogram

ZUS – owi nie wystarczają już deklaracje przedsiębiorcy składane na formularzu US-2 dotyczące czasu pracy, obrotu, liczby usług w Polsce i za granicą. Konieczne jest sporządzenie harmonogramu określającego czas i miejsce pracy w poszczególnych okresach, na które ma zostać wydane zaświadczenie A1. Chodzi tutaj o skonkretyzowanie danych z tabeli oraz wykazanie w harmonogramie spełnienia warunku naprzemienności pracy oraz znacznej części pracy w Polsce.

Zaświadczenie A1 na przeniesienie działalności – tutaj bez zmian

Na szczęście nic nie zmieniło się w procedurze uzyskiwania zaświadczenia A1 z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004. Tak jak dotychczas wystarczy prawidłowe wypełnienie druku US-1 oraz przedłożenie umowy z zagranicznym kontrahentem. Ponadto należy pamiętać o wymogu udokumentowania prowadzenia działalności w Polsce przez dwa miesiące.

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.4]